Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

Historia Opolskiej Fundacji Antynowotworowej

UWAGA. Decyzją Walnego Zebrania Rady Fundacji z marca 2017 zakończono działalność Opolskiej Fundacji Antynowotworowej.

Opolska Fundacja Antynowotworowa została zarejestrowana w roku 1990 jako kontynuatorka działalności opolskiego oddziału Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka.

W latach 1990 – 2003 głównym celem statutowym był „wszechstronny rozwój onkologii na Opolszczyźnie” - §3 Statutu. Ten cel OFA realizowała w następujący sposób:

- kupując dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu sprzęt i aparaturę medyczną. W tych latach zakupiono m.in.: drobny sprzęt dla oddziału i poradni ginekologii, aparaturę dla bloku operacyjnego i oddziału chirurgii (wyposażenie sali operacyjnej), aparaturę dla zakładu radioterapii (stół do napromieniania, komputerowy system planowania radioterapii, system unieruchomień), dla poradni i oddziału chemioterapii (fotele do podawania chemioterapii, pompy infuzyjne), dla zakładu radiologii (tomograf komputerowy) i inne,

- refundując w całości lub częściowo koszty szkoleń krajowych i zagranicznych, na które delegowani byli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu. Na szkolenia i konferencje wyjeżdżali lekarze, fizycy, elektronicy, pielęgniarki, technicy,

- kupując na zamówienie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu podręczniki medyczne oraz prenumeratę czasopism fachowych.