Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

KURSY DLA LEKARZY POZ

Zgłoszenia na kursy są wstrzymane do odwołania,
o nowych terminach powiadomimy we wrześniu 2011

ONKOLOGIA DLA LEKARZY RODZINNYCH

Liczba zachorowań na nowotwory stale rośnie. Niestety wyniki leczenia pacjentów chorych na nowotwory są nadal złe. Wyniki te lokują Polskę na 22 miejscu w Europie.

Jedną z najważniejszych przyczyn tak złej sytuacji jest fakt iż w Polsce 80% pacjentów zgłasza się do leczenia w wysokich stopniach zaawansowania choroby. Jedną z metod zmiany tej sytuacji jest zwiększanie świadomości dotyczącej badań profilaktycznych, badań przesiewowych, profilaktyki pierwotnej, wczesnych objawów nowotworów, możliwości leczenia.

Brak aktualnej wiedzy o wczesnych objawach nowotworów wśród lekarzy rodzinnych powoduje iż problemem jest niska zgłaszalność pacjentów z wczesnymi stopniami zaawansowania nowotworów do leczenia onkologicznego. Podniesienie poziomu wiedzy wśród tej grupy lekarzy poprawi wczesną zgłaszalność, a w efekcie poprawi efekty leczenia i zmniejszy koszty tego leczenia.

W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca znaczenia wczesnego wykrywania co powoduje zwiększenie liczby badań profilaktycznych, a co za tym idzie zwiększenie liczby wcześnie wykrytych nowotworów.

Lekarze opiekujący się mieszkańcami Opolszczyzny jako lekarze rodzinni są w walce o wczesną wykrywalność nowotworów najważniejszym ogniwem. Bez ich działań na rzecz poprawienia zgłaszalności pacjentów z wczesnymi stopniami zaawansowania nowotworów do leczenia, nigdy nie poprawimy wyników specjalistycznego leczenia onkologicznego.

To lekarze rodzinni są tymi, do których trafia pacjent z niepokojącymi go objawami i często od wiedzy lekarza rodzinnego zależy szybkie i właściwe skierowanie pacjenta do specjalisty czyli wczesne rozpoczęcie leczenia. To jest jeden z najważniejszych warunków uzyskania lepszych efektów leczenia onkologicznego.

W wyniku stałego wzrostu zachorowalności wzrasta również liczba pacjentów będących w trakcie leczenia onkologicznego, pacjentów którzy zakończyli leczenie onkologiczne z powodzeniem, pacjentów którzy wymagają leczenia objawowego potrzebujących pomocy lekarzy rodzinnych. Powinni oni również wiedzieć jak ma wyglądać ich opieka nad pacjentem, który świeżo ukończył leczenie onkologiczne, kiedy i jakich powikłań można się spodziewać i jak na nie reagować oraz kiedy i jakie objawy mogą sugerować wznowę lub inne niepowodzenie u tych pacjentów.

Od 2003 roku Opolska Fundacja Antynowotworowa organizuje kursy ONKOLOGIA DLA LEKARZY RODZINNYCH. Dotychczas odbyło się 10 kursów, w których wzięło udział ponad 130 lekarzy. Kursy uzyskały certyfikat Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kursy, które proponujemy są najtańszą i najskuteczniejszą metodą prowadzącą do stałego podnoszenia wiedzy wśród lekarzy.

PT Lekarze Rodzinni

Szanowni Państwo,

Truizmem jest twierdzenie, że lekarz rodzinny to lekarz o wiedzy obejmującej wszystkie specjalności. Posiadanie aktualnej wiedzy wymagającej stałego dokształcania się we wszystkich dziedzinach medycyny wymaga poświęcenia wolnego czasu i często graniczy niemal z cudem. Dlatego wielką pomoc stanowią kursy podające wiedzę najnowszą, skondensowaną, w krótkim czasie.

Nie trzeba nikomu z lekarzy udowadniać, że nowotwory to dzisiaj jedno z najczęstszych schorzeń, a efektywność ich leczenia zależy głównie od wczesnej wykrywalności. Podstawową rolę we wczesnym wykrywaniu nowotworów pełnią lekarze rodzinni. Dlatego uznając ich kluczową rolę w wykrywaniu, a co za tym idzie w wyleczalności nowotworów pragniemy dostarczyć lekarzom rodzinnym najnowsze informacje dotyczące tego tematu.

ZAPRASZAMY NA KURS

ONKOLOGIA DLA LEKARZY RODZINNYCH

Program kursu przedstawiamy poniżej.

Wykłady będą się odbywały w godz. od 9-tej do 17-tej w sobotę i w niedzielę. Proponujemy do wyboru następujące terminy:
26 i 27. 03. 2011
16 i 17. 04. 2011
28 i 29. 05. 2011
24 i 25. 09. 2011
Wkłady będą się odbywały w sali konferencyjnej Hotelu Weneda w Opolu przy ul. 1-Maja

Zapewniamy profesjonalnych wykładowców. Każdy z uczestników otrzyma: skrypt oraz inne materiały szkoleniowe, materiały do rozdawania w przychodni, materiały dla chorych na nowotwory, certyfikat ukończenia kursu z 16 pkt edukacyjnymi, napoje i obiady.

Zapisy na kurs przyjmujemy pod numerem telefonu 77 455 01 00 codziennie w godzinach 10 – 15tej, drogą mailową pod adres ofa@ofa.com.pl można też wysłać arkusz zgłoszeniowy. Arkusz zamieszczamy poniżej.

Ponieważ niestety liczba miejsc jest ograniczona zastrzegamy sobie prawo prowadzenia listy rezerwowej i proponowania terminów w zależności od wolnych miejsc.

Zapisy przyjmujemy do wypełnienia listy. W załączeniu przesyłamy program kursu. Kurs daje 16 punktów edukacyjnych.

Uczestnictwo w Kursach jest nieodpłatne. Kursy są w całości (wynajęcie sali wykładowej, zwrot kosztów dojazdów, obiad, materiały) finansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu PO KL

KURS ONKOLOGIA DLA LEKARZY RODZINNYCH

Program (16pkt edukacyjnych)

1. Wprowadzenie - cel kursu, co to jest wczesna wykrywalność nowotworów, profilaktyka pierwotna i wtórna, grupy ryzyka, zadania lekarzy rodzinnych w poprawie wczesnej wykrywalności nowotworów, obowiązek kierowania do badań przesiewowych, współpraca lekarzy rodzinnych z onkologami w opiece nad chorym onkologicznym, zasady kierowania do badań profilaktycznych, przesiewowych i konsultacji

2. Rak gardła i krtani – grupy ryzyka, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka gardła, krtani gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem raka gardła lub krtani, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, chemioterapii) - wczesne objawy uboczne w trakcie leczenia ambulatoryjnego i bezpośrednio po, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu ( węzły, płuco)

3. Rak płuca – grupy ryzyka, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka oskrzela, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem raka oskrzela, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, chemioterapii) - wczesne objawy uboczne w trakcie leczenia ambulatoryjnego i bezpośrednio po, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu ( drugie płuco, wątroba, mózg, kości)

4. Podstawowe zasady leczenia p/bólowego

5. Rak żołądka - grupy ryzyka, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka żołądka, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem raka żołądka, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, chemioterapii) - wczesne objawy uboczne bezpośrednio po leczeniu operacyjnym i skojarzonym, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu ( węzły jamy brzusznej, wątroba )

6. Rak piersi – grupy ryzyka, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka piersi, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjentkę z podejrzeniem raka piersi, metody leczenia, pacjentka w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, chemioterapii, hormonoterapii) - wczesne objawy uboczne bezpośrednio po leczeniu operacyjnym i skojarzonym, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu (węzły, płuca, wątroba, kości, mózg )

7. Rak narządu rodnego - grupy ryzyka, szczepienia, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjentkę z podejrzeniem raka narządu rodnego, metody leczenia, pacjentka w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, chemioterapii, hormonoterapii) - wczesne objawy uboczne bezpośrednio po leczeniu operacyjnym i skojarzonym, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu ( węzły, płuca, wątroba)

8. Rak skóry i melanoma - grupy ryzyka, objawy prodromalne, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem raka skóry lub melanoma, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii,) - wczesne objawy uboczne w trakcie leczenia ambulatoryjnego i bezpośrednio po, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu melanoma

9. Rak jelita grubego – grupy ryzyka, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka jelita grubego, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem raka jelita grubego, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, chemioterapii) - wczesne objawy uboczne w trakcie leczenia ambulatoryjnego i bezpośrednio po, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu (wątroba)

10. Rak gruczołu krokowego - grupy ryzyka, objawy prodromalne, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem raka gruczołu krokowego, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym ( operacji, radioterapii, hormonoterapii) - wczesne objawy uboczne w trakcie leczenia ambulatoryjnego i po, późne objawy uboczne, objawy wznowy, najczęstsze objawy rozsiewu ( kości)

11. Chłoniaki nieziarnicze, ziarnica złośliwa, szpiczak mnogi - objawy, podstawowe badania pozwalające na wczesne wykrycie, gdzie i z wynikami jakich badań kierować pacjenta z podejrzeniem chłoniaka, metody leczenia, pacjent w trakcie i bezpośrednio po leczeniu onkologicznym (radioterapii, chemioterapii) - wczesne objawy uboczne w trakcie leczenia i bezpośrednio po, późne objawy uboczne, objawy wznowy

12. Guzy mózgu pierwotne i wtórne – objawy prodromalne, diagnostyka, pacjent po leczeniu

13. Przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska – węzły szyi, inne grupy węzłów, kości, płuca, wątroba, mózg

14. Podstawowe zasady leczenia operacyjnego, radioterapii, chemioterapii, pacjent w trakcie ambulatoryjnego leczenia onkologicznego ( radioterapii, chemioterapii), pacjent po leczeniu onkologicznym

15. Wczesne i późne objawy uboczne po leczeniu promieniami, chemicznym, skojarzonym, w zależności od umiejscowienia nowotworu, inne metody leczenia, leczenie objawowe

16. Nowotwory wieku dziecięcego

17. Podsumowanie – test końcowy

Otwórz / ściągnij formularz zgłoszeniowy „ONKOLOGIA DLA LEKARZY RODZINNYCH”
Kliknij po format .doc ;
Kliknij po format .rar;
Kliknij po format .pdf