Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

Pomocne materiały, dokumenty OFA

Statut Opolskiej Fundacji Antynowotworowej (OFA). Spis treści:
I. Postanowienia wstępne
II. Fundatorzy
III. Organy Fundacji
IV. Majątek Fundacji
V. Działalność gospodarcza
VI. Likwidacja Fundacji
VII. Postanowienia końcowe
Statut OFA. Plik w formacie .pdf , waga: 65 Kb.HPV materiały z konferencji. Plik w formacie .ppt , waga 290 Kb.HPV szczepienia. Plik w formacie .ppt , waga 240 Kb.Inne choroby i nowotwory związane z HPV. Plik w formacie .ppt , waga 25 Mb.Patogeneza i obraz kliniczny raka szyjki macicy. Plik w formacie .ppt , waga 20 Mb.Szczepienia. Plik w formacie .ppt , waga 1 Mb.Porównanie szczepionek. Plik w formacie .pdf , waga 200 Kb.Rak jelita grubego. Plik w formacie .pdf , waga 250 Kb.Rak skóry. Plik w formacie .pdf , waga 750 Kb.Grupy ryzyka. Plik w formacie .ppt , waga 50 Kb.Profilaktyka, objawy. Plik w formacie .ppt , waga 100 Kb.Rak. Plik w formacie .ppt , waga 80 Kb.Rak szyjki macicy. Plik w formacie .ppt , waga 120 Kb.Samobadanie piersi. Plik w formacie .ppt , waga 120 Kb.