Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

Program i zamierzenia działalności OFA

Celem Opolskiej Fundacji Antynowotworowej jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie, w szczególności poprzez: modelowanie działań profilaktycznych, wspomaganie działalności leczniczej poprzez rozbudowę i rozwój bazy lecznictwa onkologicznego i szkolenie personelu, stworzenie systemu opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym, wspieranie działalności innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Od roku 2003 głównym celem działalności OFA jest propagowanie profilaktyki onkologicznej pod hasłem "rak wcześnie wykryty jest wyleczalny". Cel ten jest realizowany przy współpracy m.in. m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (www.wok.opole.pl) oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (www.onkologia.opole.pl) oraz innymi organizacjami i instytucjami.

W ramach realizacji swojego celu OFA:
- organizuje kursy doskonalące dla lekarzy rodzinnych. Kursy są zatwierdzone przez Opolską Izbę Lekarską i kończą się przyznaniem lekarzom punktów szkoleniowych. Celem tych kursów jest spowodowanie wczesnego kierowania do onkologów pacjentów z podejrzeniem i wczesnymi objawami nowotworów. Lekarze otrzymują skrypt oraz inne materiały szkoleniowe. Dotychczas przeszkoliliśmy około 200 lekarzy z Opolszczyzny i kilkunastu z województw ościennych,
- rozpowszechnia wydane własnym sumptem broszurki i ulotki o wczesnych objawach najczęściej występujących nowotworów (zobacz: broszurki on-line, materiały do pobrania),
- organizuje spotkania w gminach propagując badania profilaktyczne zwłaszcza badania cytologiczne i mammografie oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy,
- organizuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, piersi, miednicy i tarczycy we wsiach gdzie nie ma dostępu do tych badań. Badania wykonujemy na własnym sprzęcie najnowszej generacji.

Zamierzenia na następne lata:
- kontynuacja dotychczasowego programu,
- objęcie pełnoprofilową profilaktyką onkologiczną jednej gminy w województwie – program pilotowy - wzorcowy,
- rozszerzenie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi dla realizacji omówionych celów.

 

Zamierzenia w roku 2015:

 

 

Działania w roku 2012:

W lutym 2012 uruchomiliśmy program Profilaktyka Onkologiczna dla Gminy. W marcu podpisaliśmy umowę z Wójtem Gminy Wilków na współpracę w ramach Programu. 
Program Profilaktyka Onkologiczna dla Gminy:

PROGRAM DLA GMINY – lata 2010 - 2015

1. propagowanie badań cytologicznych, mammograficznych, usg i PSA
- spotkania z mieszkańcami nt profilaktyki onkologicznej,
- dowożenie busem do cytologii                            
- dowożenie do mammografii
- 1 x w miesiącu badania usg ( jama brzuszna, piersi, tarczyca, narząd rodny)
- badania PSA ( miejscowy ośrodek)
2. informowanie o wczesnych objawach najczęstszych nowotworów
- spotkania z mieszkańcami – nt wczesnych objawów i profilaktyki: raka szyjki macicy, raka 
piersi, raka gruczołu krokowego, raka płuca, raka jelita grubego  
- rozdawanie ulotek, broszurek,
- kurs dla lekarzy rodzinnych,                       
3. profilaktyka onkologiczna dla młodzieży klas licealnych
- szkolenia dla pielęgniarek szkolnych i POZ
- lekcje w liceum
4. profilaktyka pierwotna – szczepienia przeciwko wirusowi HPV
- spotkania z rodzicami i z dziewczętami
- wybór rocznika do szczepień
- szczepienia

PARTNERZY
OFA – program, część, merytoryczna, badania usg, ulotki, broszurki, plakaty, kursy, spotkania, sfinansowanie szczepień HPV 
Stowarzyszenie dla Przyszłości – spotkania organizacyjne, dofinansowanie druku, dofinansowanie badań usg, dofinansowanie szczepień HPV
Urząd Gminy – udział w budowaniu programu, udostępnienie sali spotkań, informacja na terenie gminy, udostępnienie autobusu szkolnego, udostępnienie klas na zajęcia
POZ – uczestnictwo w kursach dla lekarzy i pielęgniarek, rozdawanie ulotek i broszurek, udostępnienie gabinetu do usg, kierowanie na badania dodatkowe w wybranych przypadkach

FINANSOWANIE
OFA – ulotki, broszurki, dojazdy wykładowców, użytkowanie usg, szczepienia
STOWARZYSZENIE DLA PRZYSZŁOŚCI – badania usg, dopłata do szczepionek
URZĄD GMINY – sala na spotkania, klasa w szkole, częściowa płatność za szczepionki, autobus
POZ – gabinet do usg, kierowanie do badań dodatkowych, wykonanie szczepień

Realizację Programu rozpoczęliśmy w marcu br. Przy ogromnej pomocy Wójta, Dyrektora Gimnazjum, Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki POZ-u, Pielęgniarki szkolnej przeprowadziliśmy:
- spotkania z mieszkańcami nt profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, raka gruczołu krokowego, raka jelita grubego,
- ponad 20 kobiet zgłosiło się do wyznaczonego gabinetu ginekologicznego celem badania cytologicznego,
- 12 kobiet zgłosiło się do mammografii, 
- rozdaliśmy wszystkim uczestnikom spotkań ulotki i broszurki nt profilaktyki onkologicznej,
- przeprowadziliśmy naukę samobadania piersi dla kobiet,
- pielęgniarka szkolna otrzymała prezentacje tematyczne do wykorzystania na lekcjach w gimnazjach na terenie gminy oraz materiały do rozdania w szkołach,
- przeprowadziliśmy badania usg ( jamy brzusznej, piersi, tarczycy, miednicy małej) u mieszkańców.   Badania są nieodpłatne, wykonywane nowoczesnym aparatem zakupionym przez Fundację. Diagnostykę usg prowadzi wysokiej klasy specjalista lek. med. Roman Kabarowski. Wykonaliśmy ponad 100 badań.       
-   przeprowadziliśmy szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla wszystkich uczennic II klasy gimnazjum. Zaszczepiliśmy 30 uczennic. Dotychczas podane zostały dwie dawki szczepionki, trzecia dawka zostanie podana w listopadzie br.   

Kontynuacja Programu będzie możliwa gdy uda się nam zebrać fundusze z 1% lub znaleźć sponsora, który zechciałby dofinansować nasze działania tak jak to robi Stowarzyszenie dla Przyszłości. Bardzo nam zależy na pozyskaniu funduszy na ten cel ponieważ zgłaszają się kolejne gminy, które chciałyby współpracować z Fundacją w ramach Programu Profilaktyki Onkologicznej dla Gminy.