Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

Rak jelita grubego

Leczenie raka jelita grubego

Leczenie raka jelita grubego zależy od umiejscowienia guza i od jego zaawansowania.

W leczeniu raka jelita grubego stosuje się trzy metody: operację, radioterapię i chemioterapię. Można kojarzyć wszystkie trzy metody leczenia, dwie z nich lub leczyć pacjenta jedną metodą. Każdy pacjent wymaga innego postępowania.

Wybór metody leczenia odpowiedniej dla konkretnego pacjenta zależy od stopnia zaawansowania choroby, stanu ogólnego i wieku pacjenta oraz wyników wykonanych badań. Dopiero na podstawie wyników wszystkich wymienionych poprzednio badań można ocenić jaka kombinacja metod leczenia będzie najlepsza dla danego pacjenta. Kombinacji jest tyle ilu jest pacjentów, jest to tzw. indywidualizacja leczenia. To znaczy, że każdy pacjent jest leczony według indywidualnie dla niego dobranego programu leczenia.

Często w trakcie realizowania zaplano­wanego programu leczenia lekarz jest zmuszony zmodyfikować program. Może to zależeć od różnych reakcji na leczenie, np. w wypadku uczulenia konieczna jest zmiana leku itp.

W trakcie leczenia raka nie można się ograniczyć jedynie do leczenia samego guza. Nie ma jeszcze badań, które pozwoliłyby w 100% określić granicę tkanek nowotworowych i tkanek zdrowych. Nie można więc w trakcie leczenia ograniczyć się jedynie do obszaru widocznego guza, gdyż bardzo często w tkankach okolicznych, takich jak mięśnie, naczynia krwionośne, węzły chłonne są obecne komórki raka.

LECZENIE OPERACYJNE

Podstawowym leczeniem jest leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu odpowiednio długiego odcinka jelita wraz z guzem i okolicznymi węzłami chłonnymi. W zależności od tego jak daleko od zwieraczy (końcowy odcinek odbytnicy) umiejscowiony jest guz można przeprowadzić różne typy zabiegu operacyjnego. U części pacjentów umiejscowienie guza pozwala na zachowanie ciągłości jelita i wówczas stolec jest wydalany normalną drogą. Natomiast u części pacjentów, u których guz jest zlokalizowany blisko zwieraczy niezbędne jest wykonanie tzw. sztucznego odbytu czyli stomii.

Pacjenci ze stomią po operacji wracają szybko do pełnej sprawności i do pracy. Stomią choć jest pewną uciążliwością nie przeszkadza w pełnym aktywnym życiu, nie jest kalectwem. Wiele znanych osób żyje i pracuje ze stomią.

W sytuacji gdy chory zgłasza się do leczenia za późno i niemożliwe jest radykalne leczenie operacyjne, wykonywane są zabiegi mające na celu przywrócenie drożności jelita i łagodzące dolegliwości. Wykonuje się wówczas sztuczny odbyt bez całkowitego usuwania odbytnicy.

RADIOTERAPIA CZYLI LECZENIE NAPROMIENIANIEM

Podobnie jak leczenie operacyjne, radioterapia jest leczeniem regionalnym tzn. obejmującym dokładnie ograniczony obszar. Jest to metoda, którą stosuje się w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym lub z leczeniem operacyjnym i chemioterapią.

Radioterapia polega na napromienianiu chorej okolicy wiązką promieniowania jonizującego. Napromienia się okolicę chorą z okolicznymi tkankami. Celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych, które mogły pozostać po operacji. Czas trwania radioterapii zależy od planu leczenia przygotowywanego dla każdego pacjenta indywidualnie. Leczenie promieniami może trwać od l do 7 tygodni.

CHEMIOTERAPIA

Jest leczeniem tzw. systemowym, które zabezpiecza cały organizm pacjenta przed powstaniem odległych przerzutów. Jest to leczenie polegające na podawaniu leków zwanych cytostatykami. Leki te podaje się dożylnie. Dostają się one do krwi i dlatego jest to leczenie systemowe ukierunkowane na komórki nowotworowe rozprzestrzenione w organizmie. Chemioterapia jest prowadzona w ściśle określonych odstępach czasu, cyklicznie, np. co 3 tygodnie.

Każdy z wymienionych sposobów leczenia jest leczeniem agresywnym.

Takiego leczenia wymaga agresywna choroba jaką jest rak jelita grubego.

Jest to jednak choroba wyleczalna!

Wcześnie wykryty rak jelita grubego daje szansę na trwałe wyleczenie w 80%.