Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

Rak krtani i gardła

LECZENIE Raka krtani i gardła

Gdy badanie wycinka da wynik stwierdzający, iż jest to nowotwór złośliwy lekarz laryngolog skieruje pacjenta na badania do lekarza onkologa, a następnie wspólnie ustalą, jakie leczenie zaproponować pacjentowi.

Dla podjęcia decyzji, jakie leczenie będzie najlepsze dla danego pacjenta, niezbędne jest wykonanie następujących badań:
- zebranie wywiadu - czy pacjent pali papierosy, czy pije alkohol, jakie ma dolegliwości, i jak długo trwają,
- badanie laryngologiczne, które pozwoli określić dokładnie chorą okolicę i wielkość ogniska chorobowego,
- badanie wycinka pod mikroskopem,
- zdjęcie klatki piersiowej,
- badanie krwi.

Na podstawie wyników tych badań lekarze laryngolog i onkolog podejmą decyzję o leczeniu. Raki gardła i krtani mogą być leczone operacyjnie, napromienianiem i chemicznie. Można kojarzyć wszystkie trzy metody leczenia, dwie z nich lub leczyć pacjenta jedną metodą. Każdy pacjent wymaga innej metody leczenia.

LECZENIE OPERACYJNE

W przypadku raka krtani leczenie operacyj­ne polega na usunięciu chorej krtani lub struny głosowej lub założeniu rurki ułatwiającej oddy­chanie. Zabieg operacyjny może również pole­gać na usunięciu węzłów chłonnych szyi. (rys. 2)

Usunięcie węzłów chłonnych szyi, u niektórych pacjentów jest konieczne, żeby uchronić go przed przerzutami do węzłów chłonnych. Wszystkie tkanki, które zostały usunięte w czasie operacji, są badane pod mikroskopem.

LECZENIE NAPROMIENIANIEM CZYLI RADIOTERAPIA

Podobnie jak leczenie operacyjne, radioterapia je leczeniem regionalnym, tzn. obejmującym dokładnie ograniczony obszar. Jest to metoda, którą można stosować samodzielnie lub jako leczenie następowe po operacji, przed operacją lub po leczeniu chemicznym.

Radioterapia polega na napromienianiu chorej okolicy wiązką promieniowania jonizującego. Napromienia się okolicę chorą z tkankami okolicznymi, a u niektórych pacjentów z węzłami chłonnymi szyi.

Celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych znajdujących się w obrębie gardła, krtani i węzłów chłonnych.

CHEMIOTERAPIA

Chemioterapia jest leczeniem systemowym, które zabezpiecza cały organizm pacjenta przed powstaniem odległych przerzutów. Jest to leczenie polegające na podawaniu leków zwanych cytostatykami. Leki te podaje się dożylnie lub domięśniowo lub doustnie. Dostają się one do krwi i dlatego jest to leczenie systemowe ukierunkowane na komórki nowotworowe rozprzestrzenione w organizmie. Chemioterapia jest prowadzona w ściśle określonych odstępach czasu, cyklicznie np. co 2 lub 3 tygodnie.

Wybór metody leczenia odpowiedniej dla konkretnego pacjenta zależy od stopnia zaawansowania choroby, stanu ogólnego, wieku pacjenta oraz wyników badań wykonanych przed leczeniem.

Dopiero na podstawie wyników wszystkich wymienionych poprzednio badań można ocenić, jaka kombinacja metod leczenia będzie najlepsza. Kombinacji jest tyle, ilu jest pacjentów, jest to tzw. indywidualizacja leczenia. Znaczy to, że każdy pacjent jest leczony według indywidualnie dla niego dobranego programu leczenia. Często w czasie realizowania zaplanowanego programu leczenia lekarz jest zmuszony zmodyfikować program. Może to zależeć od różnych reakcji na leczenie, np. w przypadku uczulenia konieczna będzie zmiana leku itp.