Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
czym jest rak? leczenie raka, rak piersi, rak szyjki macicy, rak płuca, rak krtani i gardła, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, efekty uboczne chemioterapii, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, rehabilitacja, o raku piersi, objawy raka piersi,onkologia, Opolska Fundacja Antynowotworowa

Rak płuc

LECZENIE raka płuc

Rak płuca to nazwa, którą objęte jest kilka różnych chorób. Różnią się one między sobą przebiegiem i możliwościami leczenia. Wymagają one też różnych metod leczenia. Dopiero wykonanie wszystkich wymienionych powyżej badań pozwala na postawienie dokładnego rozpoznania, określenie typu raka i wybranie właściwej metody leczenia. Właściwa metoda leczenia to taka metoda, która jest najskuteczniejsza dla danego konkretnego pacjenta.

Zabieg operacyjny jest metoda leczenia stosowaną w leczeniu różnych typów raka płuca. Polega on na usunięciu guza wraz z otaczającą go zdrową tkanką i sąsiednimi węzłami chłonnymi. Najczęściej usuwa się jeden z płatów płuca lub jedno płuco w całości. Usunięcie jednego płata lub nawet jednego płuca w całości jest zabiegiem bezpiecznym i chory z jednym płucem może żyć, nie mając problemów z oddychaniem i codziennym ograniczonym wysiłkiem fizycznym.

Inną metodą, którą stosuje się w leczeniu raka płuca jest radioterapia czyli leczenie promieniami jonizującymi. Leczenie tą metodą polega na napromienianiu guza i jego otoczenia wiązką promieniowania jonizującego. Wiązki promieniowania jonizującego otrzymywane są w aparacie kobaltowym zwanym również bombą kobaltową lub w przyśpieszaczu liniowym. Wiązka promieniowania jonizującego niszczy komórki raka i zapobiega powstawaniu nowych. Radioterapia jest metodą w pełni bezpieczną pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie. Leczenie promieniami prowadzi się stosując różne metody, które różnią się między sobą wielkością obszaru napromienianego, wielkością dawki podawanej w czasie jednego seansu, liczbą seansów, ich częstością. Radioterapia jest planowana dla każdego pacjenta indywidualnie przy pomocy specjalnych systemów komputerowych. Leczenie promieniami trwa średnio 1- 7 tygodni.

U części pacjentów stosuje się również inną metodę leczenia tzw. brachyterapię. Jest to również leczenie promieniami jonizującymi ale źródło promieniowania nie jest trwale umieszczone w dużym aparacie, a wprowadza się go do oskrzela tak aby było w bezpośrednim kontakcie z guzem. Leczenie tą metodą przebiega następująco: przez bronchofiberoskop wprowadza się do oskrzela w okolice guza cieniutki dren. Położenie tego drenu weryfikuje się oglądając go na monitorze. Następnie do drenu wprowadza się maleńkie źródło promieniowania. Komputer nadzoruje przebieg leczenia. Po zakończenie seansu, który trwa około 1- 2 minuty usuwa się źródło promieniowania i dren. Całe leczenie to zwykle 1 – 3 takich seansów. Leczenie to jest dobrze tolerowane i daje szybką ulgę zwłaszcza u pacjentów cierpiących z powodu duszności i krwioplucia. Brachyterapia może być stosowana jako metoda samodzielna lub w połączeniu z wyżej opisaną radioterapią.

Inną metodą leczenia raka płuca jest chemioterapia. Leczenie to polega na podawaniu leków, które wykazują zdolność niszczenia komórek nowotworowych. Leki te podawane są cyklicznie, najczęściej co 3 lub 4 tygodnie. Chemioterapia trwa zwykle kilka miesięcy. Każdy pacjent leczony tą metodą ma ustalany indywidualny program.

OBJAWY UBOCZNE

W czasie każdego leczenia – zarówno promieniami jak i lekami – mogą występować objawy uboczne, różnego typu, o różnym nasileniu i różnym czasie trwania. Należy pamiętać, że nie ma leczenia bez objawów ubocznych i że ich występowanie i nasilenie zależy między innymi od agresywności leczenia. A agresywność leczenia musi być dostosowana do agresywności choroby. Ponieważ rak jest chorobą agresywną, więc aby uzyskać wyleczenie niezbędne jest stosowanie agresywnych metod leczenia.

Tak więc w czasie leczenia raka można się spodziewać wystąpienia objawów ubocznych. Objawy uboczne występujące w czasie leczenia raka są często nieprzyjemne, ale istnieją już metody zapobiegające powstawaniu niektórych objawów. Te metody to np. leki przeciwwymiotne. Ich stosowanie pozwala u większości pacjentów uzyskać znaczne zmniejszenie, a nawet całkowitą likwidację wymiotów. Wszyscy lekarze zajmujący się leczeniem pacjentów chorych na nowotwory zarówno radioterapeuci jak i chemioterapeuci znają metody zapobiegania i zwalczania objawów ubocznych i stosują je w razie potrzeby. Jeśli więc w trakcie leczenia wystąpią objawy uboczne, lekarz będzie umiał je zwalczyć i nie będą one stanowiły zagrożenia dla pacjenta.

PODSUMOWANIE

Leczenie raka płuca jest ciężkie i długotrwałe, ale daje wielu pacjentom szansę wyleczenia lub długotrwałej poprawy. Leczenie jest ciężkie ale przecież to jest walka o Twoje Życie.

U większości pacjentów chorych na raka płuca kojarzy się kilka metod leczenia. U niektórych pacjentów można łączyć np. operację z chemioterapią lub operację z napromienianiem, u innych łączy się chemioterapię z radioterapią lub brachyterapią lub brachyterapię z napromienianiem, są również pacjenci leczeni wszystkimi dostępnymi metodami. Każdy pacjent jest leczony wg najlepszego dla niego programu. Zakwalifikowanie pacjenta do leczenia skojarzonego zależy głównie od wyników badań wykonanych przed leczeniem:
- wywiadu i badania lekarskiego,
- zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej,
- bronchofiberoskopii,
- badania histopatologicznego,
- badań krwi.

Stale prowadzi się poszukiwania nowych metod leczenia. Wiele grup naukowców i lekarzy prowadzi badania nad innymi możliwościami leczenia raka. Po wieloletnich badaniach metody te wchodzą czasem do lecznictwa. Ale droga od rozpoczęcia badań do wprowadzenia nowej metody do leczenia jest zawsze długa i trudna. Wymaga wielu bardzo nowoczesnych laboratoriów i klinik zatrudniających całe armie badaczy: biologów, chemików, elektroników, informatyków, matematyków, biochemików i lekarzy. Takie wieloletnie badania wymagają ogromnych nakładów finansowych i dlatego ich wprowadzenie jest możliwe jedynie w dużych ośrodkach naukowych. W wyniku bardzo intensywnych i drogich badań w ostatnich 30 latach leczenie nowotworów złośliwych, w tym również raka płuca, poczyniło ogromny postęp. Stale prowadzone są badania nad nowymi metodami leczenia np. nad immunoterapią, terapią genową itp. Niestety aby zastosować te metody w praktyce, trzeba wykonać jeszcze bardzo wiele badań. Wyniki aktualnie prowadzonych prób leczenia nowymi metodami nie pozwalają jeszcze na ich zastosowanie w rutynowym leczeniu. Nie można ich jeszcze stosować u każdego pacjenta. Ale stale prowadzone badania dadzą na pewno dalsze efekty.